لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25140

کوچه (۲۲) – سلول انفرادی

178

شهاب اولین شبِ در بازداشت را در سلول انفرادی به سر می برد، تجربه ای مملو از ترس و شجاعت، آشوب و آرامش.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.