لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25136

یک قهرمان (۲۱) – براندون کروستاوسکی

85

براندون با دادن شانس دوم به مجرمان سابقه دار زندگی تازه ای برایشان رقم می زند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.