لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25124

یکصد و نود – نقش مردان در تحقق تساوی جنسیتی

208

مردان و پسران چگونه می توانند در تحقق‌ تساوی جنسیتی نقشی‌ ایفا کنند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.