لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25084

به پادشاه ایران (۱۹) – لوح سلطان

141

وظیفه‌ حکومت در این دنیا در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.