لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25083

جواهر وجود (۲۰) – مدبر و کاردان

56

در حالیکه میخواهیم فرزندی راستگو تربیت کنیم چه کنیم که او بتواند حقیقت را طوری بیان کند که آسیبی به دیگران نزند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.