لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25083

جواهر وجود (۲۰) – مدبر و کاردان

101

در حالیکه میخواهیم فرزندی راستگو تربیت کنیم چه کنیم که او بتواند حقیقت را طوری بیان کند که آسیبی به دیگران نزند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.