لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25017

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۸) – جاسوس های باالفطره

220

آیا همه بهائیان ژن جاسوسی دارند؟ که همگی از کودک دبستانی تا پیر کهنسال برای اسرائیل جاسوسی می کنند؟ بشنوید و قضاوت کنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.