لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24926

«داستان‌های من و عیال (۱) – «زنده باد زندگی» یا «بزرگ‌ترین لاک‌پشت آسمون

292

امروز لاکی مُرد؛ لاکی رحمانی… ته باغچه ، گودالی رو که لاکی همیشه توش می خوابید گودتر کردم و لاکی رو گذاشتم توش… هنوز چشم باز نکرده بودم که ریحان پرسید: بابا! ما چرا می میریم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.