لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24917

به پادشاه ایران (۱۸) – لوح سلطان

224

تطابق قول و فعل موضوع این هفته‌ به پادشاه ایران است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.