جواهر وجود (۱۹) – تحمّل و برد باری

16

برای بعضی ها تحمل شرایط نامساعد سخت است و آرزومی‌کنند کاش شرایط دیگری بود. چگونه می‌توانیم کودکانی تربیت کنیم تا توانائی پذیرش شرایط نامطلوب را داشته باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24916