لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24916

جواهر وجود (۱۹) – تحمّل و برد باری

217

برای بعضی ها تحمل شرایط نامساعد سخت است و آرزومی‌کنند کاش شرایط دیگری بود. چگونه می‌توانیم کودکانی تربیت کنیم تا توانائی پذیرش شرایط نامطلوب را داشته باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.