لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24881

پندها و پیمان‌ها – رزا پارک

120

فعال جنبش حقوق مدنی آمریکا


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.