لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24667

بازتاب – ریاست٬‌ مدیریت و رهبری ۲

224

چگونه می‌شود در عین اداره امور و با توجه به اینکه شیرازه کار از دست در نره، محبوب هم بود، حمایت دیگران رو به دست آورد و نگران از دست دادن هر روزه موقعیت نبود؟ از طرفی چه طور می‌شود از چاپلوسی و مجیز گوئی دوری کرد و بدون نگرانی از اخراج، کمک کرد که رئیسی ناشایست به مدیری مدبر و رهبری محبوب بدل شود. همچون برنامه قبل بازتاب و در ادامه کنکاش در مقوله ریاست، مدیریت و رهبری، شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

برای شنیدن پادکست این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.