لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24659

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۷) – بهائیان واسرائیل

145

کشف یک راز مهم! چگونه بهائیان وابسته به اسرائیل هستند؟ و چگونه برای اسرائیل جاسوسی می کنند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.