لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24644

پندها و پیمان‌ها – شیخ بهائی

154

بخشش، مهربانی و نیکو کاری


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.