لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24633

پندها و پیمان ها – خواجه عبدالله انصاری

208

خواجه عبدالله انصاری، معروف به «پیر هرات»، دانشمند و عارف صوفی مسلک هراتی از نوابغ ادبی و چهره ها شاخص قرن یازده میلادی است، که در فن سخنوری، اشعار و متون نغز به خصوص در مدح و ثنای خداوند شهره آفاق بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.