لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24619

کوچه (۲۰) – طرح روحی

138

شهاب بعد از گم‌ شدن کتاب روحی ستاره به حلقه مطالعه می‌رود، و در همین حین راوی داستان در کافه کوچه برای ما از طرح روحی و اهداف آن می‌گوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.