لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24615

کافه هنر (۱۳) – شعر نو

121

شعر نو، شعری که برای آشنایان با اشعار قدیم فارسی به‌ کلی بدیع و حتی بدعت‌آمیز بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.