لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24614

یک قهرمان (۱۹) – لوما مافله

105

قهرمان این هفته، مهاجری از کشور اردن است که می کوشد شرایط زندگی در کشور آمریکا را برای نوجوانان مهاجر تسهیل کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.