لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24578

ورقی از خاطرات (۱۲) – امضایى در کنار امضاى او

139

به ده‌ها گره می‌توان این دل آدمى را به آن دیگرى پیوند داد .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.