لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24562

جواهر وجود (۱۸) – ایمان و باورداری

154

با چه روشی فرزندانمان را تربیت کنیم تا به آنچه که ایمان پیدا کردند مثل رشته تحصیلی مناسب٬ شریک زندگی مناسب٬ عقیده مناسب و… برایش محکم و استوار بایستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.