لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24501

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۶) – کتاب دروغین

178

تاثیرشوم مطالب دروغین کتاب خاطرات کنیاز دالغورکی سفیرروسیه در ایران که می گوید بهائیت ساخته روسیه است بر جامعه مظلوم بهائیان ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.