لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24465

ما دوتا (۴۰) – نه انزوا و نه ریاضت

156

تهمینه : یعنی یه کسی بره توی یه کلبه تنها زندگی کنه و صبح تا شب دعا و مناجات بخونه، به کمال می رسه؟!
آرش: یعنی می خوای بگی نمی رسه؟
تهمینه : نه که نمی رسه. تو وقتی با چالشی رو به رو نشی، یه زندگی یکنواخت تو تنهایی داشته باشی، مشکلی نداشته باشی که بخوای حل کنی، چطور می تونی رشد کنی؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.