لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24464

نقطه سرخط – دلنوشته

98

«این زمستان»؛ دلنوشته‌ای از پویان اوحدی سرشار از حس خوب و انرژی مثبت. این دلنوشته‌ زیبا را این بار با صدای خود نگارنده متن خواهید شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.