لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24453

ورقی از خاطرات (۱۱) – کاه و کوه

184

جز من کسى حقّ غم خوردن ندارد!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.