لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24394

بازتاب – مدیریت، ریاست و رهبری ق۱

175

لازم نیست تا مدیریت عالیه یک اداره دولتی یا خصوصی را بر عهده داشته باشیم تا لازم باشد بیشتر به مقوله ریاست و رهبری بیاندیشیم. همه ما در شرایطی خاص مدیر و تصمیم گیرنده هستیم. جایگاه تخصص و مشورت در مدیریت چیست و چگونه می‌توان به رهبری محبوب بدل شد؟ برای بررسی مقوله‌های ریاست مدیریت و رهبری شاهرخ کوهستانی در بازتاب میزیان خانم دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

برای شنیدن پادکست این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.