لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24347

چند ثانیه با شما (۱۸) – همایش های ادیان

210

همایش های ادیان نشستی برای تعامل و همکاری.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.