لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24346

«موج مثبت (۱۸) – نشریۀ «بهائیان

164

چاپ جدیدی از نشریۀ «بهائیان» با محتوایی کاملاً نو و طرح و تصاویری زنده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.