لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24345

بانوی سرزمین من (۱۱) – زنان و ادیان الهی

134

با ظهور ادیان الهی در نگرش به موقعیت زنان تحولی چشمگیر به وجود آمد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.