بانوی سرزمین من (۱۱) – زنان و ادیان الهی

با ظهور ادیان الهی در نگرش به موقعیت زنان تحولی چشمگیر به وجود آمد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24345