لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24335

ما دوتا (۳۹) – فروتن چون خاک

211

تهمینه : در مقابل دیگران تواضع و فروتنی داشتن به معنی خوار و خفیف بودن نیست. اینا خیلی با هم فرق داره.
آرش: دقیقا” چه فرقی؟ منم می دونم که فرق دارن، اما فرقش رو نمی فهمم. نمی فهمم حدّ و مرزشون کجاست. تا کجاش فروتنیه، از کجا به بعدش می شه ذلّت و خواری.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.