لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24334

نقطه سرخط – شوخی با کلمات ق۲

116

در ادامه‌ نقطه‌ سرخط هفته‌ گذشته، به مرور بخش‌هایی دیگر از «کتاب پس‌کوچه» می‌پردازیم و به زبان طنز با چند لغت و کلمه‌ دیگر شوخی می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.