لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24321

خبرنگار – مراسم بزرگداشت روز مارتین لوتر کینگ در ویرجینیا

167

گفتگو با: خانم پریا اخوان و آقای افشین صفایی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.