لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24320

ورقی از خاطرات (۱۰) – زندگى یعنى غم نو، حسرت نو، پیشه نو

158

عشق واقعه ایست که در همه زندگى جریان دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.