لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24293

به پادشاه ایران (۱۵) – لوح سلطان

153

آیا خداوند به ما احتیاج دارد؟ این قسمت از به پادشاه ایران را گوش دهید تا جواب این سوال و جواب سوال‌های بیشتری را بگیرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.