لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24278

تاریخ به روایت مورخ (۵۰) – تغییر و بهبودی شرایط

184

ماندانا : خوب خدا رو شکر که بعد از اون همه مشکلات و سختی هایی که پشت سر هم به وجود اومد – اوّل سختی های خود زندان عکا و بعد هم مرگ جانخراش میرزا مهدی و بعد هم اون بحران ها بالاخره حضرت بهاءالله کمی آسایش پیدا کردند…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.