لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24226

فصل مشترک – ف٢ فیلم بهاءالله پزشک الهی ق۱

225

با تماشای بخش نخست از فیلم “بهاءالله پزشک الهی” با گوشه ای از فعالیت‌های جامعه بهائی در زمینه گروه های نوجوانان بیشتر آشنا می‌شیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.