لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24211

کوچه (۱۷) – تماسی از زندان

162

کامران با تماسی از زندان، شور و هیجان و خوشحالی رو به وجود شهاب و‌ فروغ باز می گرداند. او خبرِ روز آزادیش، که خیلی نزدیک است، را به فروغ می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.