لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24196

ما دوتا (۳۸) – به یکدیگر اعتراض نکنیم

97

تهمینه : یکی از احکام اجتماعی حضرت بهاءالله که من خیلی دوست دارم «نهی از اعتراض به دیگری» هستش. یعنی کسی حق نداره به دیگری اعتراض کنه.
آرش: اگه کسی حقوق ما رو پایمال کرد، چی؟ نباید بهش اعتراض کنیم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.