لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24155

تاریخ به روایت مورخ (۴۹) – بروز یک بحران داخلی

172

ماندانا: مثل این که دولت عثمانی جائی برای زندانی کردن حضرت بهاءالله پیدا نمی کرده و نمی دونسته چی کار کنه!
نبیل: این خانه آخر به حدی تنگ و کوچک بود که سیزده نفر از یاران از زن و مرد و بچه در یک اتاق زندگی می کردند و…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.