لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24154

این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین

210

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی میکنیم از تمامی شهروندانی که از فقر، بیکاری و سرکوب رنج میبرند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.