لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24101

کوچه (۱۶) – اولین برف پاییزی

141

با پلمپ شدن محل کار شهاب به علت تعطیلی بهائی، ستاره و شهاب فرصتی‌ پیدا می کنند که بر روی اولین برف پاییزی قدم بزنند و احساسات خود را با هم در میان بگذارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.