لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24097

یک قهرمان (۱۵) – آیشا دسل

206

آیشا دسل قهرمان این هفته ما، تمام وقت و دارایی خود را صرف ایجاد یک مکان امن برای سالخوردگان بی خانمان می نماید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.