لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24085

فصل مشترک – ف٢ حقوق زنان و نقش مردان

93

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که چه عواملی در یک جامعه می‌تواند در دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان تاثیر گذار باشد؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.