لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24075

نقطه سرخط – مهاجرت

147

یادداشت «وطن هتل نیست»؛ یادداشتی که با ارجاعی تاریخی به وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، به آسیب‌شناسی مهاجرت از کشور در شرایط خاص و دشوار می‌پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.