لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24040

تاریخ به روایت مورخ (۴۸) – آرزوی میرزا مهدی

137

ماندانا : …حالا هم که در دیانت بهائی که مال این عصر و دوره است دیگه طبقه روحانی وجود نداره.
نبیل: بله، در جامعه بهائی همه امور و تصمیم‌گیری ها نه توسط یک طبقه خاص، بلکه از طریق شوراهائی انجام می شود که از میان همه افراد مؤمنین انتخاب می شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.