لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23964

ورقی از خاطرات (۷) – تولدى دیگر

71

داستانِ تغییر آدم‌ها امّا ثابت ماندنِ یک تصویرِ همیشگى از آنها در ذهن ما.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.