لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23962

جهان ایده ها : ف۳ ق۷ – کاهش خشونت

215

بسیاری معتقدند در جوامع بدوی خشونت خیلی کمتر بوده است. در این برنامه، استیون پینکر، در تحقیقی تاریخی نشان می‎دهد که بر خلاف عقیده عمومی، خشونت در طول تاریخ به تدریج کم و کمتر شده است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وبسایت Ted.com بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.