لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23907

کافه گپ – پیام مهرماه ۱۳۹۶ بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران ق۱

150

از این هفته پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در رابطه با پیام مهرماه بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران صحبت می‌کنند. موضوع این هفته: تعداد بهائیان در جهان چقدر است؟ پراکندگی آنها چگونه است و …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.