لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23903

Michael Jackson – Man In The Mirror – گرامافون ف۲ ق۱۱

82

در این قسمت برای بار آخر به مایکل جکسون می‌پردازیم؛ مردِ درون آینه موضوع این قسمت از گرامافون است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.