مایکل جکسون – مرد درون آینه

Program Picture

گرامافون - فصل ۲

مایکل جکسون – مرد درون آینه
۰۳ دی ۱۳۹۶

در این قسمت برای بار آخر به مایکل جکسون می‌پردازیم؛ مرد درون آینه موضوع این قسمت از گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه