لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23888

تاریخ به روایت مورّخ (۴۷) – زندگی در عکا

133

نبیل: بله، شاید بشود گفت حکومت واقعی در دست علما بود و پادشاهانی مثل ناصرالدین شاه فقط ظاهرا” مسئولیّت کارها را به عهده داشتند. اما همین باعث می شد که همه سرزنش ها به طرف دولت و حکومت ایشان سرازیر شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.