لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23886

برنامه کامل ۴ دی ۱۳۹۶

93

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.